Dokarmianie kotów wolno bytujących: sezon: 2017/18

Napisany przez identek . W dziale DOKARMIANIE KOTÓW WOLNO BYTUJĄCYCH 2016/17

TERMIN ROZPOCZĘCIA DYSTRYBUCJI KARMY:

01|12|2017 ROKU

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI KARMY NA SEZON 2017/18

1. Gdańsk, ul. Spacerowa 48 (CH Osowa), sklep zoologiczny: Zoodelikatesy, poziom O, tel. 58/554-47-84, e-mail: osowa@zoodelikatesy.pl,

2. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan), sklep zoologiczny Zoodelikatesy, poziom -1, tel. 58/767-78-10,  e-mail: manhattan@zoodelikatesy.pl

3. Gdańsk, ul. Staropolska 32 (CH Kowale), sklep zoologiczny Zoodeliatesy, poziom -1, tel. 58/301-92-89, e-mail: kowale@zoodelikatesy.pl

4. Gdańsk, Ul. Kilińskiego 4 (CH Metropolia), sklep zoologiczny Zoodelikatesy, poziom -1, tel. 58/772-45-72, e-mail: metropolia@zoodelikatesy.pl

5. Gdańsk, ul. Kasztanowa 9 (siedziba Spółki), centrala, 2 piętro, tel. 58/728-47-07, e-mail: biuro@zoodelikatesy.pl

Regulamin wydawania karmy suchej dla kotów wolno bytujących

UWAGA WAŻNE!!!!!!!

Opiekunowie posiadający na stanie do 3 domków włącznie mogą odbierać karmę za okres 2 tygodni!

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 Wydawanie karmy następuje na podstawie LISTY UPRAWNIONYCH do jej odbierania społecznych opiekunów wolno bytujących kotów z terenu miasta Gdańska, przy okazaniu dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Istnieje możliwość odbioru karmy przez osobę upoważnioną. Upoważnienie winno zawierać dane personalne społecznego opiekuna oraz dane personalne osoby upoważnionej.

 

§ 2

 

Wydawanie karmy opiekunom winno być udokumentowane każdorazowo na druku wydawania karmy, z podaniem daty wydania oraz ilości wydanej karmy i potwierdzone podpisem odbierającego społecznego opiekuna.

 

§ 3

 Opiekun odbierający karmę winien zadeklarować miejsce odbioru karmy w kolejnych tygodniach.

 

§ 4

 

Wydawanie karmy z punktów dystrybucji społecznym opiekunom wolno bytujących kotów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia naszych sklepów, oraz centrali przy ul. Kasztanowej 9 w Gdańsku, w godzinach pracy biura tj.    8:00-15:30

 

§ 5

 Na jeden dzień przypada 400g karmy na 1 domek. Karma wydawana jest tygodniowo.

 

§ 6

 Karma wydawana będzie opiekunom wyłącznie na bieżący tydzień w momencie zgłoszenia się do punktu dystrybucji.

 

 

Wszelkie wnioski i uwagi należy kierować na adres:

„PROMYK” SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

GDAŃSK – KOKOSZKI

ul. PRZYRODNIKÓW 14 tel. 58/522-37-27; 58/522-37-80

www.schroniskopromyk.pl

 

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.