NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – LEKARZ WETERYNARII

                                           Dyrektor

                      Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

 

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

                                               ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z póź. zm.)

 

                                               ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym  w Gdańsku ul. Karwieńska 3

miejsce pracy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Promyk Gdańsk ul. Przyrodników 14

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

                LEKARZ WETERYNARII

 

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 

1)   Niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • zdyscyplinowanie, samodzielność i odpowiedzialność,

 

2)   Dodatkowe:

 

 • umiejętność obsługi komputera
 • dobra znajomość pakietu Office
 • znajomość programu KLINIKA XP
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, rzetelność, dokładność
 • wytrzymałość na pracę w stresogennych warunkach
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność rozwiązywania problemów
 • prawo jazdy kat B.

 

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)       sterylizacje i kastracje oraz inne zabiegi chirurgiczne

2)       profilaktyka chorób zakaźnych oraz chorób pasożytniczych

3)       dbanie o dobrostan zwierząt

4)       dbanie o stan sanitarny Schroniska

5)       prowadzenie dokumentacji medycznej

6)       pełnienie dyżurów administracyjnych, sobotnio- niedzielnych , świątecznych i popołudniowych.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1.  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

       

  • wymiar czasu pracy: 1/1 etatu, 40 godzin tygodniowo ,
  • miejsce pracy: miasto Gdańsk, Schronisko Promyk w Gdańsku ul. Przyrodników 14,
  • umowa o pracę
  • pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń ,                 po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa
  • specyfika pracy: realizacja zadań wymaga pracy również w terenie,
  • przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2018 r.

 

 

 

2.  Miejsce i otoczenie organizacyjno –techniczne stanowiska pracy:

 

 • praca w gabinecie oraz na terenie Schroniska
 • narzędzia i materiały pracy: narzędzia chirurgiczne, materiały medyczne oraz leki

 

 

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.

 

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

VII. Dokumenty należy składać w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk” Gdańsk ul. Przyrodników 14 w Sekretariacie w godz. 8-14, od poniedziałku do piątku w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:

 

     Schronisko dla bezdomnych zwierząt Promyk

                                                          80-298 Gdańsk

                                                         ul. Przyrodników 14

 

       z następującą adnotacją:

 

                                       „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                                   Lekarz Weterynarii

                                                              N 1/2018”

 

       W terminie 04.06.2018 decyduje data wpływu oferty do Jednostki.

 

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego .

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)”.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT -22.05.2018.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (Art. 1, ust. 1 Ustawy o ochronie praw zwierząt)

Dziś 22 maja – Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt.

Dzień ten upamiętnia uchwalenie przez Sejm RP w 1997 roku Ustawy o ochronie praw zwierząt, której pierwsze słowa cytujemy na górze. Dokument ten, i późniejsze jego nowelizacje, wniósł w życie przyjaciół zwierząt w Polsce nadzieję na nowe lepsze życie tych zapomnianych, których los do tej pory spoczywał jedynie w łasce bądź niełasce człowieka. Dziś chroni je ustawodawstwo, wyraźnie postulując ich prawo do życia, autonomiczności, opieki.

I choć przed nami jeszcze wiele pracy, aby zrozumieć na czym dokładnie polega społeczne życie ze zwierzętami, to dziś możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy do tej pory.

Wiemy, że najlepszą drogą ku lepszej przyszłości zwierząt jest edukacja ­– stąd materiał, który dziś dla Was mamy.

Edukuj – Reaguj – Adoptuj, a świat będzie lepszym miejscem.

ZNALEZIONO KOTKĘ!

Przybłąkała się KOTKA CZARNO-BIAŁA. Średnich gabarytów. Kotka jest młoda, przyjacielska, ufna. Była prawdopodobnie domowym kotkiem. Może ktoś rozpacza po jej zaginięciu?
 Gdańsk Kiełpinek. Osiedle Wiszące Ogrody
Może ktoś rozpozna zgubę?
Czeka bezpiecznie u mnie na odbiór.
790 755 504

ZAGINĄŁ PIES BUGI!

Zaginął pies: Bugi kundelek około 40 cm czarny maści gładkiej z siwą mordką i białym krawatem . Bugi ma 10 lat i kuleje na prawą łapkę w której miał amputowany paluch . Nie jest chipowany ale ma dwa identifikatory z numerem telefonu i oznaką szczepienia . 
661-503-913
bugi

PIESEK BARY SZUKA NOWEGO DOMU!

Barry to mały piesek (jego głowa ledwo sięga do kolana człowieka). Ma 2 i pół roku, jest wysterylizowany. Jest bardzo towarzyski, UWIELBIA obecność człowieka zwłaszcza przytulanie, głaskanie i zabawy wszelkiego rodzaju. Jest regularnie szczepiony, odrobaczany i od zawsze używa obroży przeciwko pchłom i kleszczom. Odbył nawet profesjonalne, sześciotygodniowe szkolenie dla psów (potwierdzone certyfikatem) niestety nie był pilnym uczniem i najlepiej wychodzi mu komenda „siad”. Dobrze chodzi na smyczy, ale gdy zobaczy kota jego instynkt bierze górę i nie może powstrzymać się przed ciągnięciem. Barry jest wiernym opiekunem domu. Kiedy ktoś dzwoni do drzwi albo przychodzi obcy szczeka ale NIGDY nie atakuje. Prawdą jest, że Barry jest psem dominującym lubiącym podporządkować sobie inne psy. Jednak NIGDY nie ugryzł żadnego psa ani tym bardziej człowieka. Jest pod każdym względem sprawdzony wobec dzieci zarówno noworodków, po kilkumiesięczne niemowlaki aż po dzieci kilku i nastoletnie. Traktuje je jak kompanów do zabawy i pierwsze co robi to przynosi zabawkę aby poświęcić mu czas. Barry nie cierpi samochodów i goni je, co jest niebezpieczne bo może pod nie wpaść.
Uwielbia spacery. Wyraźnie i zawsze komunikuje potrzebę wyjścia, wychodzi ok 3-4 razy dziennie, sprawnie i szybko załatwia swoje potrzeby. Nigdy nie zdarza mu się załatwić w domu. Nie przepada za zostawaniem samemu w domu ale nie robi żadnych szkód i nie stwarza problemów.
 
Powodem dla którego musi zostać oddany jest bardzo silna alergia najmłodszego dziecka, który może przyjmować leki antyalergiczne maksymalnie do końca maja. Po tym czasie będziemy zmuszeni oddać go do schroniska. Zależy nam na dobrym, ciepłym domu i opiekunie, który poświęci mu czas.
KONTAKT: 502 367 678

UWAGA!!!

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w Gdańsku ul. Przyrodników 14,poszukuje do pracy na pełny etat, lekarza weterynarii.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i przysyłane na adres: Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” Gdańsk, ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk .

Więcej informacji pod nr tel. 58/522-37-80 pomiędzy godz. 10:00 – 15:30

KOCIĘTA SZUKAJĄ DOMÓW!

Na widocznych zdjęciach widnieje kotka przygarnięta kilka miesięcy temu, dostała imię Tequila, kiedy ją znaleźliśmy była już w ciąży i niedawno urodziły się 4 małe kocięta, wyglądają na zdrowe, rozwijają się prawidłowo. Przez nagłą niespodziewaną sytuacje, nie jesteśmy w stanie dalej się nimi opiekować, dlatego poszukujemy osoby która przygarnęłaby kocią rodzinę pod swoją opiekę. Kotka nie wiadomo czy była wcześniej udomowiona czy nie, nie planowaliśmy się z nią rozstawać, dlatego była wzięta bezpośrednio do domu i po dosyć długim czasie w którym nie dawała się do siebie zbliżać w końcu u nas została. Sprawy toczą się w takim tempie, że aktualnie przebywa w lokum tymczasowym, zadaszonym, ma zapas picia i jedzenia, ze względu na obowiązki nie mogę jej odwiedzać, jak również sprawdzać czy wszystko dobrze częściej niż raz na dwa dni, dlatego proszę kogoś kto posiada jakieś gospodarstwo, spokojne lokum, a przede wszystkim chęci i czas który mógłby poświęcić na opiekę nad nimi, aby odezwał się do mnie telefonicznie lub meilowo (789-356-556 / rogla1@interia.pl). Kotka jest przyjazna, nie jest wysterylizowana, ale jeżeli znajdzie się osoba chętna przygarnięciem ich, pomogę jej również w sprawach weterynaryjnych czy innych które będą z nimi związane.

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.