STATYSTYKI ZA ROK 2018.

Napisany przez identek . W dziale AKTUALNOŚCI

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w GDAŃSKU

 

STATYSTYKI ZA ROK 2018.

 

- rotacja psów,

- rotacja kotów,

- szczepienia przeciwko wściekliźnie,

- zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku,

- znakowanie psów w Schronisku,

- interwencje,

- program identyfikacji psów z terenu miasta Gdańska,

- program sterylizacji wolno bytujących kotów z terenu miasta Gdańska,

- program dystrybucji domków dla wolno bytujących kotów z terenu miasta Gdańska,

- dystrybucja karmy dla wolno bytujących kotów,

- realizacja budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z ROTACJI PSÓW OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

STAN PSÓW z DNIA  31.12.2017 -147

PRZYJĘTO PSÓW 868, w TYM :

OD WŁAŚCICIELA ZNALEZIONO Z INTERWENCJI Z INTERWENCJI SM Z INTERWENCJI POLICJI
STYCZEŃ

4

19

56

1

0

LUTY

3

23

55

0

0

MARZEC

1

11

45

0

0

KWIECIEŃ

1

15

56

0

0

MAJ

3

13

68

0

0

CZERWIEC

2

15

62

0

0

LIPIEC

1

16

69

0

1

SIERPIEŃ

0

12

69

0

0

WRZESIEŃ

0

18

42

0

1

PAŹDZIERNIK

1

11

46

0

0

LISTOPAD

1

13

47

0

0

GRUDZIEŃ

1

19

46

0

1

SUMA

18

185

661

1

3

 

 

 

 

WYDANO OGÓŁEM PSÓW 886, w TYM:

DO ADOPCJI ODDANO WŁ Z CZIPEM ODDANO WŁ UCIEKŁO PADŁO PADŁO W TRAKCIE LECZENIA PADŁO PODCZAS TRANSPORTU PADŁO W LECZNICY UŚPIONO UŚPIONOW LECZNICY SKRADZINO
STYCZEŃ

37

29

22

0

1

0

1

0

2

0

0

LUTY

43

22

15

0

0

0

0

5

0

0

1

MARZEC

31

7

20

0

1

0

0

0

1

0

0

KWIECIEŃ

27

17

27

0

0

0

0

0

2

1

0

MAJ

33

28

16

0

0

0

0

0

1

0

0

CZERWIEC

36

16

12

1

0

1

0

0

2

1

0

LIPIEC

33

17

28

0

0

0

0

0

1

0

0

SIERPIEŃ

48

11

22

0

0

2

0

1

0

0

0

WRZESIEŃ

41

23

12

1

0

0

0

0

3

0

0

PAŹDZIERNIK

39

11

16

0

0

0

0

0

2

0

0

LISTOPAD

24

17

14

0

0

0

0

0

3

0

0

GRUDZIEN

24

15

15

0

0

1

0

1

1

0

1

SUMA

416

213

219

2

2

4

1

7

18

2

2

STAN PSÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 – 129

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN KOTÓW NA KONIEC 2017 ROKU: 64

PRZYJĘTO OGÓŁEM KOTÓW 457, w TYM:

OD WŁAŚCICIELA ZNALEZIONO STAN DOBRY ZNALEZIONO STANZŁY Z INTERWENCJI STAN DOBRY Z INTERWENCJI STAN ZŁY
STYCZEŃ

0

5

0

4

10

LUTY

0

1

6

13

6

MARZEC

0

0

2

6

11

KWIECIEŃ

1

0

4

5

6

MAJ

0

2

9

17

21

CZERWIEC

0

11

8

17

23

LIPIEC

1

6

8

25

23

SIERPIEŃ

1

19

12

5

27

WRZESIEŃ

0

20

1

3

13

PAŹDZIERNIK

0

6

4

4

18

LISTOPAD

2

10

3

9

17

GRUDZIEŃ

9

3

1

7

12

SUMA

14

83

58

115

187

 

 

 

 

 

WYDANO OGÓŁEM KOTÓW 443, w TYM:

DO ADOPCJI UCIEKŁO PADŁO PADŁO W TRAKCIE LECZENIA PADŁO PODCZAS TRANSPORTU PADŁO W LECZNICY UŚPIONO UŚPIONO W LECZNICY ODEBRAŁ WŁAŚCICIEL
STYCZEŃ

11

0

2

3

0

0

1

3

1

LUTY

16

0

0

1

1

0

8

0

0

MARZEC

11

0

0

1

0

0

5

2

0

KWIECIEŃ

20

0

0

0

0

0

2

1

0

MAJ

29

0

1

1

0

0

2

1

3

CZERWIEC

22

0

3

2

1

0

10

2

0

LIPIEC

19

3

3

0

0

0

13

2

2

SIERPIEŃ

34

0

2

20

0

1

8

1

1

WRZESIEŃ

37

0

1

7

0

1

8

3

1

PAŹDZIERNIK

32

1

0

11

1

0

4

1

1

LISTOPAD

21

0

1

8

2

0

2

1

1

GRUDZIEŃ

15

0

1

6

0

0

1

0

0

SUMA

267

4

14

60

5

2

64

17

10

STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 – 78 KOTÓW

 

 

 

 

 

     ILOŚĆ ZASZCZEPIONYCH W SCHRONISKU ZWIERZĄT PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

Lp.

miesiąc

zabiegi psy

zabiegi koty

1.

Styczeń

37

16

2.

Luty

42

17

3.

Marzec

36

8

4.

Kwiecień

42

13

5.

Maj

45

7

6.

Czerwiec

30

17

7.

Lipiec

35

11

8.

Sierpień

51

8

9.

wrzesień

35

12

10.

Październik

38

6

11.

Listopad

18

25

12.

Grudzień

39

23

Σ

 

448

163

 

 

 

    

 

LICZBA MIEJSC DLA ZWIERZĄT W SCHRONISKU:

 1. psy        – 350,
 2. koty       – 120.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ILOŚĆ ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTRACJI W SCHRONISKU

 

miesiąc suki psy kotki kocur

Σ

Styczeń

12

16

9

7

44

Luty

16

18

10

12

56

Marzec

18

16

9

12

55

Kwiecień

7

15

8

10

40

Maj

12

22

8

7

49

Czerwiec

7

12

12

7

38

Lipiec

9

19

10

4

42

Sierpień

16

15

5

3

39

Wrzesień

8

14

2

1

25

Październik

17

12

7

6

42

Listopad

9

8

3

4

24

grudzień

3

10

4

6

23

Σ

134

177

87

79

477

 

 

 

 

 

 

 

                ILOŚĆ PSÓW ZACZIPIWANYCH w SCHRONISKU

 

W 2018 roku w Schronisku zostało zaczipowanych 537 psów.

 

 

 

 

 

 

Statystyki  dotyczące interwencji – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

 

interwencje           interwencje            interwencje               interwencje          interwencje

L.p.       miesiąc         zgłoszone                podjęte                 skuteczne                  odwołane             odwołane

                                                                                                                                  przed wyj.            w trakcie*

A                           B                                                            C

1.        styczeń             116                          104                         70                              12                         13

 

2.          luty                 119                          114                         66                                5                         17

 

 1. marzec             127                          112                         62                              15                         26

 

 1. kwiecień          130                          113                         71                              17                         21

 

 1.     maj               167                         160                        103                                7                         33

 

 1. czerwiec           134                         120                          82                              14                         17

 

 1.   lipiec              165                         149                        110                              16                         22

 

 1.  sierpień           164                          151                         99                               13                         26

 

 1. wrzesień           112                         106                          62                                6                          21

 

 1. październik       102                           93                         62                                9                          14

 

 1. listopad             124                         110                         60                              14                          18

 

 1. grudzień            125                         101                         65                              24                          12

Σ            2018            1 585                      1 433                       912                            152                        240

 

         Skuteczność interwencji (%) = B : (A – C)

         912:(1 433-240)= 76,4%

*- a) zwierzę martwe po dojeździe na miejsce zdarzenia (powiadomienie Dyżurnego Inżyniera Miasta),  – b) ustalony właściciel ( lub zwierzę przygarnięte) w trakcie lub po przyjeździe na miejsce zdarzenia,  – c) przerwanie interwencji z innych powodów.

Skuteczność interwencji: stosunek interwencji skutecznych do podjętych (minus odwołanych w trakcie dojazdu).

 

 

 

 

 

 

           PROGRAM IDENTYFIKACJI PSÓW Z TERENU MIASTA GDAŃSKA

Lp.

 

Zakład weterynaryjny

Planowana ilość zabiegów

Zrealizowana ilość zabiegów

Wartość zrealizowanego zadania

PLN netto

1.

Przychodnia Ziemkiewicz

220

209

5 225,00

2.

Avet Plus

220

136

3 400,00

3.

Gabinet Czernielewski

220

153

2 295,00

4.

Lecznica Kartuska

220

  43

   796,30

5.

Przychodnia Piastowska

220

 24

  480,00

6.

Przychodnia Wojtaszewska

220

 61

1 385,92

Σ1         1 320         626     16 582,22

 

 

 

 

 

 

  

 

  RORGRAM STERYLIZACJI i KASTRACJI WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

 

Lp.

Zakład weterynaryjny

Wykonane zabiegi sterylizacji

Wykonane zabiegi kastracji

Wartość

PLN netto

1.

AVET Makowski

69

16

  9 240,00

2.

ULGA Józefiak

85

53

10 810,00

3.

Gabinet Słowikowski

85

53

10 405,00

4.

AMICIS Ulewicz

95

45

11 394,37

5.

ANIMAL MED.

85

53

11 066,17

6.

Przychodnia Piastowska

88

47

13 380,00

Σ

402

209

66 295,54

 

Dodatkowo w roku 2018 zostały zapłacone faktury za usługi wykonane w roku 2017 na kwotę: 2 164,35 złotych netto.

 

 

 

 

          PROGRAM WYDAWANIA DOMKÓW DLA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

 

W 2018 r. Schronisko zakupiło 30 szt. domków dla wolno bytujących kotów za kwotę 8 700,00 PLN netto, które zostały wydane opiekunom.  Poza tym Schronisko wydało 12 szt. domków z własnych zapasów z lat poprzednich.

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

      PROGRAM WYDAWANIA KARMY DLA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

 

Lp.

Okres wydawania

Ilość wydanej karmy

1.

styczeń 2018

7 420,00 kg

2.

luty 2018

   3 253,60 kg *

3.

marzec 2018

-

4.

grudzień 2018

6 526,80 kg

Σ

 

             17 200,40 kg

 

W roku 2018 wydano karmę na ogólną sumę 92 823 PLN netto.

* – w lutym 2018 została wydana całość karmy przewidzianej na sezon zimowy 2017/2018.

 

 

 

 

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.