Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Dokumenty schroniska

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wyrejestrowanie psa, kota
Wniosek o zmianę danych w bazie schroniska
Wniosek o przerejestrowanie zwierzęcia
Wniosek o udostępnienie danych w bazie Safeanimal
Karta rezerwacji i spacerów wzór
Wniosek o wpisanie do rejestru opiekunów kotów wolno bytujących
Regulamin Wolontariatu Aktualny wzór
Zgoda na pobyt psa/kota w wynajmowanym lokalu
Ankieta przedadopcyjna dotyczy psa
Ankieta przedadopcyjna dotyczy kota
Zalecenia weterynaryjne po adopcji dotyczy psa
Zalecenia weterynaryjne po adopcji dotyczy kota
Umowa adopcyjna kota wzór
Umowa użyczenia koci domek
Umowa adopcyjna psa wzór
Umowa odbioru psa/kota wzór
UCHWAŁA NR LXXV/1917/24 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.