Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Identyfikacja

Sprawdź czip

Numer telefonu pod który możemy zgłosić  odnalezione zwierzę zarejestrowane w Bazie schroniska to: 58/522-37-80 ,w godz. 8.00-16.00. Istnieje także możliwość bezpośrednio przesyłania zgłoszeń przez całą dobę na adres: identyfikacja@schroniskopromyk.pl

Aby minimalizować ryzyko wszelkich nieporozumień pomiędzy znalazcami a właścicielami zwierząt, to pracownicy schroniska podejmują w pierwszej kolejności kontakt z osobami, których dane znajdują się w naszym rejestrze.

Nie spowalnia to i nie utrudnia interwencji, a zwiększa szanse na powrót zwierzęcia do jego domu.

Wszystkie rekordy zwierząt rejestrowane przez schronisko umieszczane są na: www.safe-animal.eu