O schronisku

wejście
” PROMYK “
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
GDAŃSK – KOKOSZKI
Ul. PRZYRODNIKÓW 14 TEL. 58/522-37-27; 58/522-37-80

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w GDAŃSKU

 

STATYSTYKI ZA ROK 2019.

 

- rotacja psów,

- rotacja kotów,

- szczepienia przeciwko wściekliźnie,

- zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku,

- znakowanie psów w Schronisku,

- interwencje,

- program identyfikacji psów z terenu miasta Gdańska,

- program sterylizacji wolno bytujących kotów z terenu miasta Gdańska,

- program dystrybucji domków dla wolno bytujących kotów z terenu miasta Gdańska,

- dystrybucja karmy dla wolno bytujących kotów,

- realizacja budżetu.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z ROTACJI PSÓW OD 01.01.2019DO 31.12.2019

STAN PSÓW Z 31.12.2018 – 129

PRZYJĘTO PSÓW 690, W TYM :

 

OD WŁAŚCICIELA ZNALEZIONO Z INTERWENCJI Z INTERWENCJI SM Z INTERWENCJI POLICJI

Σ

STYCZEŃ

1

14

46

-

-

61

LUTY

2

12

36

1

1

52

MARZEC

1

9

39

-

1

50

KWIECIEŃ

2

10

32

-

-

44

MAJ

4

13

34

-

1

52

CZERWIEC

-

15

48

1

-

64

LIPIEC

3

13

55

-

-

71

SIERPIEŃ

-

20

38

-

3

61

WRZESIEŃ

3

22

30

-

-

55

PAŹDZIERNIK

2

18

37

1

-

58

LISTOPAD

1

11

31

-

1

44

GRUDZIEŃ

1

28

47

-

2

78

SUMA

20

185

473

3

9

690

WYDANO OGÓŁEM PSÓW 698 W TYM:

DO ADOPCJI ODDANO WŁ Z CZIPEM ODDANO WŁ UCIEKŁO PADŁO PADŁO W TRAKCIE LECZENIA PADŁO PODCZAS TRANSPORTU PADŁO W LECZNICY UŚPIONO UŚPIONOW LECZNICY SKRADZINO

Σ

STYCZEŃ

28

13

17

-

-

1

-

-

-

-

-

59

LUTY

33

14

10

-

-

1

-

-

3

-

-

61

MARZEC

31

10

15

-

2

-

-

-

3

-

-

61

KWIECIEŃ

21

12

10

-

-

1

-

-

4

-

-

48

MAJ

19

10

14

-

-

-

-

-

2

-

-

45

CZERWIEC

9

18

12

-

-

-

-

-

2

-

-

41

LIPIEC

35

25

14

-

-

-

-

-

2

-

-

76

SIERPIEŃ

29

18

11

-

-

-

-

1

1

1

-

61

WRZESIEŃ

30

8

14

-

-

-

-

-

1

-

-

53

PAŹDZIERNIK

37

17

13

-

1

-

-

-

3

-

-

71

LISTOPAD

29

11

11

-

-

-

-

1

-

-

-

52

GRUDZIEN

27

23

12

1

-

-

-

1

4

1

1 przek fund.

70

SUMA

328

179

153

1

3

3

-

3

25

2

1

698

STAN PSÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 – 121 psów

 

SPRAWOZDANIE Z ROTACJI KOTÓW W ROKU 2019

STAN KOTÓW NA DZIEŃ 31-12-2018 – 78

PRZYJĘTO KOTÓW 441, w tym:

Miesiąc

Od właściciela

Znalezino stan dobry

Znaleziono stan zły

Z interwencji stan dobry

Z interwencji stan zły

Σ

STYCZEŃ

-

-

2

4

10

16

LUTY

-

2

2

2

14

20

MARZEC

1

8

2

1

12

24

KWIECIEŃ

-

3

3

1

9

16

MAJ

2

4

3

4

25

38

CZERWIEC

-

28

4

8

31

71

LIPIEC

2

9

14

8

34

67

SIERPIEŃ

1

3

3

9

24

40

WRZESIEŃ

1

1

4

5

15

26

PAŹDZIERNIK

1

10

8

8

21

48

LISTOPAD

1

10

8

16

16

51

GRUDZIEŃ

-

5

1

6

12

24

RAZEM

9

83

54

72

223

441

 

 

 

WYDANO KOTÓW 448, w tym:

 

Miesiąc

Do adopcji

uciekło

padło

Padło w trakcie leczenia

Padło podczas transportu

Padło w lecznicy

Uśpiono

Uśpiono w lecznicy

Odebrał właściciel

Σ

Styczeń

20

-

-

3

-

-

2

2

1

28

Luty

13

1

-

1

-

1

3

1

-

20

Marzec

22

-

1

2

1

-

4

-

-

30

Kwiecień

11

-

-

2

-

-

3

5

-

21

Maj

12

-

1

6

-

1

2

4

-

26

Czerwiec

25

1

-

5

2

-

2

4

-

39

Lipiec

35

-

1

6

1

1

11

1

2

58

Sierpień

33

-

1

12

1

-

8

1

-

56

Wrzesień

34

-

1

6

-

-

6

2

-

49

Październik

38

-

1

1

-

-

7

-

-

47

Listopad

24

-

4

1

3

-

5

-

1

38

Grudzień

24

-

-

1

1

6

3

-

1

36

RAZEM

291

2

10

46

9

9

56

20

5

448

STAN KOTÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.: 71

 

 

 

 

 

 

 

 

ILOŚĆ ZWIERZĄT ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

PIES

KOT

Σ

Styczeń

33

47

80

Luty

21

16

37

Marzec

37

11

48

Kwiecień

32

14

46

Maj

32

7

39

Czerwiec

26

7

33

Lipiec

42

15

57

Sierpień

38

13

51

Wrzesień

31

36

67

Październik

27

11

38

Listopad

18

13

31

grudzień

32

15

47

Σ

369

205

574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABIEGI STERYLIZACI I KASTRACJI W SCHRONISKU

 

SUKA

PIES

KOTKA

KOCUR

Σ

Styczeń

12

20

6

11

49

Luty

9

11

11

10

41

Marzec

9

12

11

10

42

Kwiecień

10

14

12

6

42

Maj

5

12

5

6

28

Czerwiec

9

8

6

4

27

Lipiec

6

17

9

2

34

Sierpień

9

16

8

3

36

Wrzesień

5

18

2

9

34

Październik

13

12

4

9

38

Listopad

7

8

4

10

29

grudzień

6

7

2

8

23

Σ

100

155

80

88

423

 

 

 

 

ILOŚĆ PSÓW OZNAKOWANYCH W SCHRONISKU

 

398 ZABIEGI (DO 31.12.2019)

 

 

 

 

 

 

Statystyki interwencji

01.01.2019   -   31.12.2019

Lp.

miesiąc

interwencje zgłoszone

interwencje

 podjęte

A

interwencje skuteczne

B

interwencje odwołane przed wyjazdem

interwencje odwołane w trakcie dojazdu*

C

1

Styczeń

100

93

56

7

23

2

Luty

100

95

54

5

17

3

Marzec

90

82

53

8

17

4

Kwiecień

81

74

41

7

23

5

Maj

115

98

60

17

20

6

Czerwiec

145

128

88

17

18

7

Lipiec

139

127

98

12

13

8

Sierpień

128

120

70

8

18

9

wrzesień

113

103

58

10

24

10

Październik

103

96

59

7

25

11

Listopad

103

95

59

8

22

12

grudzień

122

110

67

12

30

 

Σ

 

1 339

1 221

763

118

250

Skuteczność interwencji (%): = B : (A-C) stosunek interwencji skutecznych do podjętych (minus odwołanych w trakcie dojazdu): 78,6%.

 

* – a) zwierzę martwe po dojeździe na miejsce zdarzenia (powiadomienie Dyżurnego Inżyniera Miasta),

- b) ustalony właściciel ( lub zwierzę przygarnięte) w trakcie lub po przyjeździe na miejsce zdarzenia,

- c) przerwanie interwencji z innych powodów.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IDENTYFIKACJI 01.01.2019 – 31.12.2019

 

LECZNICE

  Plan

umowa

 

Wydano

 

wszczepiono

PROFVET LAWENDOWE

230

80

65

GABINET CZERNIELEWSKI

230

160

131

PRZYCHODNIA KARTUSKA

230

200

177

PRZYCHODNIA SOKOLA

230

200

164

PRZYCHODNIA PIASTOWSKA

230

40

26

 

 

 

 

Σ

1150

680

563

 

 

 

PROGRAM STERYLIZACJI I KASTRACJI 01.01.2019 – 31.12.2019

Lecznice

 

ilość setrylizacji

ilość kastarcji

Σ

PROF.-WET

104

1

105

VET-LIVE

97

11

108

PRZYCHODNIA KARTUSKA

90

45

135

AMICIS PRZYCHODNIA

93

23

116

GABINET CZERNIELEWSKI

82

43

125

PRZYCHODNIA PIASTOWSKA

82

43

125

 

Σ

548

166

714

          PROGRAM WYDAWANIA DOMKÓW DLA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

 

Od 01.01. do 31.12.2020 r. Schronisko wydało opiekunom 20 domków.

ZAKUP I DYSTRYBUCJA KARMY

DLA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

Od 01.01.2019 r. do wydano 16 666,9 kg karmy

Z BO do programu dokarmiania w grudniu 2019 r. przeniesiono 5 119,01 kg nie wykorzystanej karmy (38 085,43 zł netto).

 

 

 

REALIZACJA BUDŻETU SCHRONISKA

 

                                                                     P l a n                                                  W y k o n a n i e       (%)

 

                                                                3 922 933,00                                               3 738 960,90        ( 95,3%)

w tym:

          Schronisko                                   3 336 793,00                                               3 284 670,30        (98,4%)

  Budżet Obywatelski                               586 140,00                                                  454 290,60        (77,5%)

 

 

 

 


 

 

                                                                

wejście1

 

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.