Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Współpracujemy

Uczelnie- współpraca ze Schroniskiem Promyk

Uniwersytet WSB Merito

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Gdańsku

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku