Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Na skróty

Ważne telefony

Lokalizacja schroniska

UCHWAŁA NR LXXV/1917/24 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.

Projekt bez nazwy-2
UCHWAŁA NR LXXV/1917/24 RADY MIASTA GDAŃSKA Z dn. 21 marca 2024 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.