Wolontariat (INFO)

wolontariat1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA WOLONTARIATU W SCHRONISKU

Główną ideą naszego programu wolontariatu jest wizja „Dobry wolontariat, dobre relacje”. Dotyczy to zarówno relacji między pracownikami ,a wolontariuszami, wzajemnych wolontariuszy, między koordynatorem wolontariatu, a wolontariuszami, relacji wolontariusza ze zwierzętami . Oprócz relacji ludzkich w codziennym życiu schroniska znaczącą rolę odgrywa relacja między działaniem wolontariuszy, a jego efektem, który w tym przypadku  ma przekładać się na realizację pomocniczych działań na rzecz zwierząt wychodzących poza podstawowy standard realizowany przez personel płatny.  W tym przypadku wolontariat nie pełni roli zastępczej dla personelu schroniska, w tylko wzmacnia skalę, częstotliwość opieki nad zwierzętami wychodząc poza przyjętą normę wynikającą z ilości personelu, zakresu obowiązków, ilości zwierząt, środków finansowych oraz struktury schroniska. 

.Wolontariusze mogą wspólpracować z nami na dwóch płaszczyznach :

1. WOLONTARIAT INDYWIDUALNY 

Cechuje się on założonym okresem działań wynikającym ze wspólnych ustaleń wolontariusza i koordynatora wolontariatu. Jednym z narzędzi tej formy wolontariatu jest tworzony miesięczny grafik działań wolontariusza gwarantujący jednej i drugiej stronie komfort współpracy w szczególności planowania czasu i zadań.

Każdy kandydat na wolontariusza/szkę przechodzi rozmowę wstepną na której sprawdzamy czy przyszła współpraca przyniesie oczekiwany efekt z punktu widzenia przysżłego wolontariusza/szki i z punktu widzenia schroniska.

KOGO SZUKAMY

Szukamy osób które wspólnie z nami chcą realizować cele i zadania schroniska na rzecz bezdomnych zwierząt. Zależy nam na osobach  chętnych wykonywać zaplanowane dzialania, otwartych na pracę zespołową , nastawionych na zadanie i cel.

REGULAMIN KOMISJI REGULAMINOWEJ - WOLONTARIATU

UMOWA ŚWIADCZENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.