INFORMACJE DODATKOWE

Facebook -schronisko

Zrzut ekranu-1

Szanowny czytelniku!
  Odwiedzasz profil
prowadzony charytatywnie przez miłośników
schroniska "Promyk"
    ZAPRASZAMY!

FACEBOOK WOLONTARIAT

fw

 ZAPRASZAMY NA PROFIL WOLONTARIATU

INSTAGRAM - SCHRONISKO

Odbiór zwierząt

Właściciel zgłaszający się po odbiór psa musi przedstawić książeczkę zdrowia psa z ważnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie .

Interwencje

Informujemy, że nasze Schronisko wykonuje interwencje tylko i wyłącznie na terenie gminy Gdańsk oraz nie przyjmuje psów spoza terenu tejże gminy. Nie wykonujemy interwencji na terenie gmin ościennych.

ZOBACZ MAPKĘ

 

 

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA

W tym miejscu możesz dodać informacje o zaginięciu lub znalezieniu zwierzęcia:

ZGUBIONO
ZNALEZIONO

Jeśli zaginął Twój pupil, lub znalazłeś zwierzę błąkające się wyślij gotowe ogłoszenie na adresy e-mailowe
identyfikacja@schroniskopromyk.pl
identyfikacja1@schroniskopromyk.pl
W ogłoszeniu umieść takie informacje jak:
1. Data zagubienia/znalezienia zwierzęcia,
2.Miejsce zagubienia/znalezienia,
3.Mile widziane fotografie,
4.Jeśli zwierzę posiadało identyfikator elektroniczny koniecznie nam go prześlij,
5. Dane kontaktowe tj. nr telefonów, adresy e-mailowe.
6. Redagując ogłoszenie używaj polskich czcionek. W przeciwnym razie zostanie umieszczone z błędami !
Ogłoszenia umieszczamy na zasadzie: kopiuj/wklej !
W przypadku kiedy ogłoszenie będzie już nieaktualne prosimy o kontakt pod adresami e-mailowymi umieszczonymi powyżej !

 

WŁAŚCICIEL ODDA
Jeśli chcesz komuś przekazać z ważnych powodów swojego pupila wyślij gotowe ogłoszenie na adresy e-mailowe
1. Redagując ogłoszenie używaj polskich czcionek. W przeciwnym razie zostanie umieszczone z błędami !
2.Prosimy tworzyć tekst gotowych ogłoszeń !
3. Ogłoszenia są umieszczane na stronie na zasadzie kopiuj i wklej !
W przypadku kiedy ogłoszenie będzie już nieaktualne prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym umieszczonym powyżej !

Schronisko nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności
za treści oraz efekt Państwa ogłoszeń.

 

OD 25 MAJA 2020 SCHRONISKO PROMYK BĘDZIE PONOWNIE OTWARTE ZAPRASZAMY )))

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ADOPCJI W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU W PRZYPADKU ZNOSZENIA OGRANICZEŃ W JEGO FUNKCJONOWANIU

 

   W przypadku częściowego zniesienia ograniczeń i zakazów oraz przywrócenia adopcji w ograniczonym wymiarze Schronisko będzie funkcjonowało na następujących zasadach:

 

 1. w wyznaczonych i oznakowanych punktach Schroniska zostaną udostępnione środki dezynfekcyjne oraz informacje zalecające konieczność ich stosowania,
 2. na teren Schroniska będą wpuszczane jedynie osoby zaopatrzone w maseczki lub inne środki zasłaniające drogi oddechowe, a w przypadku dokonywania procedur w pomieszczeniach administracji również w rękawiczki jednorazowe,
 3. muszą być przestrzegane zasady zachowania zalecanego dystansu pomiędzy pracownikami Schroniska a osobami z zewnątrz,
 4. osoby przebywające na terenie Schroniska będą proszone o jak najmniejszy fizyczny kontakt z wyposażeniem obiektu, 
 5. pisemne procedury adopcyjne załatwiane będą w sposób minimalizujący kontakt z osobami z zewnątrz,
 6. Schronisko będzie promować przyjazd własnymi środkami transportu,
 7. Schronisko będzie promować bezgotówkową formę płatności,
 8. zostanie wprowadzona możliwość adopcji w ograniczonym zakresie: 
 • wizyty umawiane będą na określone godziny na podstawie zgłoszeń telefonicznych pod nr tel. 58/522-37-80, zapisywane będą dane osoby wraz z jej numerem telefonu,
 • wizyty realizowane będą w taki sposób, aby wizytujące osoby (rodziny) opuszczały Schronisko przed przybyciem kolejnych,
 • przewiduje się, że w ciągu jednego dnia umawiane będą na pierwsze wizyty 2 osoby (rodziny) chętne do adopcji psów (godz. 11.00 i 12.00) oraz 1 osoba (rodzina) do adopcji kotów (godz. 13.00),
 • osoby będące już w trakcie procesu adopcyjnego (kolejne wizyty przedadopcyjne) umawiane będą na godz. 14.00 i 15.00, ewentualnie we wtorki i czwartki, gdy Schronisko będzie czynne do godz. 18.00 na godziny późniejsze (16.00 i 17.00),
 • psy będące w trakcie procesu adopcyjnego będą, w miarę możliwości, oczekiwać na umówioną wizytę w boksie przed bramą wewnętrzną,
 • w przypadku rezygnacji osoby (rodziny) z przyjazdu można będzie w to miejsce ustalić z innymi chętnymi wizytę,

 

ze względu na dynamikę sytuacji i nabyte doświadczenie Schronisko zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad.    

PROCEDURY DOTYCZĄCE ADOPCJI DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W AKTUALNOŚCIACH 


                                        OD DNIA 01.06.2020 ROKU

ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY FUNKCJONOWANIA SCHRONISKA

WE WTORKI I CZWARTKI    PLACÓWKA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA

W WYDŁUŻONYM WYMIARZE CZASU

OD GODZ. 11:00 DO GODZ. 18:00          


                                                                       

Uprzejmie informujemy, że mogą Państwo wpłacać datki pieniężne na nasze konto dochodów budżetowych koniecznie z dopiskiem:

darowizna na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt “PROMYK” w Gdańsku

Bank Pekao S.A 18124012681111001038597629

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.